fbpx
Kategorie wagowe w MMA

Kategorie wagowe w MMA

Spis treści - Kategorie wagowe w MMA

Waga w MMA to jedno z najważniejszych kryteriów, które wpływają na walkę. Każdy zawodnik musi ważyć się przed walką, a jego waga nie może przekroczyć określonego limitu dla danej kategorii wagowej. Waga w MMA dzielona jest na wiele kategorii, a każda z nich ma swój limit. Najniższą wagą jest kategoria słomkowa, gdzie zawodnicy nie mogą przekroczyć granicy 52 kg. Kolejno, są kategorie takie jak musza, kogucia, piórkowa, lekka, półśrednia, średnia, półciężka i ciężka, które sukcesywnie zwiększają limit wagowy aż do 120 kg. Zawodnicy, którzy nie spełniają warunków wagowych, są dyskwalifikowani i tracą szansę na walkę. Ważenie odbywa się zazwyczaj dzień przed walką i jest jednym z najbardziej stresujących momentów dla zawodnika i jego trenerów. Waga w MMA odgrywa więc kluczową rolę w planowaniu strategii walki i powinna być dbałość na nią od początku treningów. 

Ile jest klas wagowych MMA?

W MMA istnieje wiele kategorii wagowych, które są podzielone na dywizje. Każda organizacja ma swój własny podział wagowy, jednak najbardziej znana jest ta prowadzona przez organizację UFC i posiada ona osiem dywizji wagowych. 

 • Waga ciężka: zawodnicy poniżej 120 kg.
 • Waga półciężka: zawodnicy poniżej 93 kg.
 • Waga średnia: zawodnicy poniżej 84 kg.
 • Waga półśrednia: zawodnicy poniżej 77 kg.
 • Waga lekka: zawodnicy poniżej 70 kg.
 • Waga piórkowa: zawodnicy poniżej 66 kg.
 • Waga kogucia: zawodnicy poniżej 61 kg.
 • Waga musza: zawodnicy poniżej 57 kg.
 • Waga kogucia kobiet: zawodniczki poniżej 61 kg.
 • Waga słomkowa kobiet: zawodniczki poniżej 52 kg.

Wagi te są powszechnie stosowane w różnych sportach walki, takich jak boks, MMA, kickboxing, brazylijskie jiu-jitsu itp. Przyjęte limity wagowe mają na celu zapewnienie konkurencji na podobnym poziomie umiejętności i fizycznym parametrach zawodników. Ważenie przed walką jest bardzo ważnym elementem, ponieważ zawodnik musi ważyć się zgodnie z określoną kategorią wagową.

Kategorie wagowe w KSW

Kategoria wagowa odgrywa ważną rolę w zawodach KSW. Walki organizowane są w różnych kategoriach wagowych, co pozwala na rywalizację pomiędzy sportowcami o podobnej wadze i budowie ciała. Obecnie w KSW funkcjonują siedem kategorii wagowych:

 • muszej (do 56,7 kg),
 • koguciej (do 61,2 kg),
 • piórkowej (do 65,8kg),
 • lekkiej (do 70,3 kg),
 • półśredniej (do 77,1 kg),
 • średniej (do 83,9 kg),
 • ciężkiej (powyżej 93 kg).

Każda z tych kategorii ma swoich mistrzów, którzy reprezentują najwyższy poziom sportowy w danym przedziale wagowym. Walka pomiędzy przeciwnikami z różnych kategorii jest zabroniona, a zawodnicy przed walką muszą ważyć się, aby upewnić się, że nie przekraczają maksymalnej wagi dopuszczalnej w danej kategorii. Kategoria wagowa stanowi zatem kluczowy element organizacji i przebiegu walk w KSW, a jej przestrzeganie zapewnia uczciwe warunki rywalizacji. 

Kategorie wagowe w FEN

Kategorie wagowe to jedno z najważniejszych. Dzięki nim zawodnicy w obrębie jednej kategorii mają mniej więcej porównywalne zasięgi wagowe, co umożliwia porównywanie ich wyników i organizację ewentualnych pojedynków. W FEN istnieje wiele różnych kategorii wagowych takich jak:

 • Kogucia (do 61,2 kg),
 • Piórkowa (do 65,8 kg),
 • Lekka (do 70,3 kg),
 • Półśrednia (do 77,1 kg),
 • Średnia (do 83,9 kg),
 • Półciężka (do 93 kg),
 • Ciężka (do 120 kg).

Zawodnicy zazwyczaj starają się trzymać wagi swojej kategorii, aby uniknąć ryzyka walki z przeciwnikiem o znacznie większej masie ciała, co może skutkować niekorzystnymi konsekwencjami. Wagi są także ważnym kryterium podczas organizacji imprez sportowych i turniejów FEN. 

Kategorie wagowe w Fame MMA

Kategorie wagowe to ważny element w świecie walk Fame MMA. Organizatorzy turniejów dbają o to, by najbardziej profesjonalne pojedynki odbywały się pomiędzy fighterami o zbliżonych gabarytach. Dzięki temu można uniknąć nierównych walk i zagwarantować uczciwą konkurencję. Obecnie Fame MMA dzieli swoją rywalizację na sześć różnych kategorii wagowych takich jak:

 • Ciężka (do 120 kg)
 • Średnia (do 83,9 kg)
 • Półśrednia (do 77,1 kg)
 • Kogucia kobiet (do 61,2 kg)
 • Waga OPEN – Kobiet.

Jakie są konsekwencje przekroczenia limitu wagi?

Przekroczenie limitu wagi w sporcie, szczególnie w kategoriach wagowych, może być bardzo niebezpieczne dla zawodników MMA. Jeśli zawodnik nie jest w stanie zrzucić zbędnych kilogramów, grozi mu dyskwalifikacja lub niemożność wejścia na ring. Poważniejsze konsekwencje mogą wiązać się również z wystawieniem swojego zdrowia na ryzyko, ponieważ przekroczenie limitu wagi zwiększa szanse na kontuzje i urazy. Dodatkowo, przekroczenie limitu wagi często prowadzi do nieetycznych działań, takich jak stosowanie diuretyków czy innych metod, które są szkodliwe dla zdrowia zawodników. Dlatego też, przestrzeganie limitu wagi jest kluczowe dla zdrowia zawodników oraz dla zapewnienia fair play na ringu.

Jak dobiera się kategorie wagowe?

Kategorie wagowe w MMA odzwierciedlają różne poziomy masy ciała zawodników. Organizacja ustala limity dla każdej kategorii, a zawodnik musi ważyć się przed walką, aby dopasować się do odpowiedniej wagi. Kategorie wagowe w MMA różnią się między różnymi organizacjami, ale zwykle zawierają około 12 kategorii.

Jakie są korzyści dzielenia zawodników na kategorie wagowe?

Podział zawodników na kategorie wagowe w MMA jest bardzo ważnym elementem organizacji zawodów oraz walk. Podział na kategorie wagowe pozwala na uczciwą walkę pomiędzy zawodnikami o podobnej wadze. Każda kategoria posiada swoje limity wagowe, dzięki czemu nie ma sytuacji, w których kilkadziesiąt kilogramów cięższy zawodnik ma przewagę nad mniejszym przeciwnikiem. Podział na kategorie wagowe wymusza również u zawodników odpowiednią dietę i trening, by utrzymać wagę w danej kategorii. Dzięki takiej kategoryzacji wagowej walki stają się bardziej spektakularne i zrównane, a wynik zależy głównie od zdolności i umiejętności zawodników. W podziale na kategorie wagowe widoczne są też różnice w stylu walki, np. zawodnicy z niższych kategorii wagowych częściej stosują techniki szybsze i zwinne, natomiast z wyższych – bardziej siłowe.

Daj piątaka!
[Liczba głosów: 1 Średnia: 5]

Udostępnij u SIEBIE MORDECZKO!